Tips voor

Leerkrachten

- Geef aan dat je luistert, maak oogcontact, laat het kind uitpraten. Luister naar WAT het kind zegt en niet HOE het kind het zegt.

- Vang reacties van andere kinderen direct en goed op:

'Ja, … spreekt anders, dat is niet erg, dat is geen probleem. Iedereen spreekt anders (andere moedertaal, andere uitspraak, ander dialect …).

- Bestraf het kind niet met minder goede punten (bij luidop lezen, vertellen of een spreekbeurt) omdat het stottert.

- Als het lezen onder tijdsdruk stotteren uitlokt, ga (tijdelijk) op zoek naar andere oplossingen. Als spreekactiviteiten in groep moeilijk zijn voor het kind, ga op zoek naar tussenstappen en motiveer het kind om deel te nemen.

- Contacteer , in overleg met de ouders, een gespecialiseerde logopediste over de hoe je het best kunt helpen. Geef jouw indrukken over het spreken van het kind door. Dit is belangrijke aanvullende informatie

Terug